Ръководство

Председател на Управителния съвет:

проф. Георги Камарашев – зам.-кмет на Община Велико Търново

Членове на Управителния съвет:

Александър Нанков

Красимир Балъков

инж. Петър Колев

Цанко Цветанов