Спортно-технически щаб

Красимир Балъков

Главен мениджър

Стефан Атанасов

Спортно-технически директор

Страцимир Тинчев

Административен директор

Петър Петков

масажист

Никола Радев

масажист

Анатоли Петров

Връзки с обществеността

Петър Михнев

администратор

Петър Лозанов

рехабилитатор