Спортно-технически щаб

Стефан Атанасов

Спортно-технически директор

Страцимир Тинчев

Административен директор

Иван Вутов

старши треньор

Петър Петков

масажист

Анатоли Петров

Връзки с обществеността