Образец на декларация за придружители на малолетно или непълнолетно лице на футболна среща

Съгласно законовите норми в България всеки привърженик, посещаващ футболни срещи и водещ със себе си малолетно или непълнолетно лице (под 18 години), е длъжен да попълни в ДВА екземпляра и предостави единия на охранителните органи на входа на стадиона следната декларация:

От ЕГН-то се пишат само първите 6 знака! Изтегли декларацията от тук!!!